مشاوره

دپارتمان مشاوره شرکت مهندسی ایسترو آسانبر با محوریت انجام و عرضه خدمات فنی و مشاوره ای از جمله محاسبات اولیه، تهیه مشخصات فنی و اسناد مناقصات، سابقه ای بیش از پانزده سال دارد.
شرکت ایسترو با اعزام کارشناسان فنی خود به عنوان ناظر و یا مشاور در پروژه های خاص، مشتریان خود را در تمامی مراحل قبل و حین نصب آسانسور و پله برقی همراهی می نماید.
خدمات مشاوره این شرکت به شرح ذیل می باشد:

 

1

آنالیز ترافیک

 

 • تعیین مقدار ظرفیت، سرعت آسانسور، ابعاد و اندازه های لازم بر اساس مقررات استاندارد
 • پیش بینی های موارد ساختمانی و فنی با توجه به نوع کاربری
2

۲.تهیه مشخصات فنی و اسناد مناقصه

 

 • تهیه مشخصات فنی متناسب با کاربری پروژه و بر اساس تکنولوژی روز
 • تهیه بخش فنی دفترچه پیمان (اسناد مناقصه)
 • بررسی و ارائه گزارش از پیشنهادات شرکت های حاضر در مناقصه و تطابق آن ها با دفترچه پیمان
 • بررسی ویژگی انتخابی آسانسورهای هر کمپانی و ارائه گزارش
3

خرید و اجرا

 

 • بازدید از کارخانه در مراحل ساخت و تولید
 • مشاوره و بررسی روش خرید و حمل تا محل پروژه
 • تحویل قطعات براساس Packing List
 • بررسی موارد ساختمانی و ملزومات براساس استاندارد
4

نظارت

 

نظارت عالیه بر نصب و اجرا در مراحل مختلف:

 • آماده سازی چاهک
 • آهنکشی
 • درب و ریل
 • مکانیکال
 • الکتریکال
 • راه اندازی
 • تحویل