گالری

همایش تاریخ شفاهی فارغ التحصیلان رشته معماری دانشگاه ملی

شرکت آسانسور و بالابر ایسترو علاوه بر حضور پررنگ در این رویداد ،در این همایش به عنوان اسپناسر نقش ایفا نمود.

مراسم رونمایی پروژه ی تاریخ شفاهی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه ملی ایران به کوشش انجمن مفاخرمعماری ایران و مؤسسه تاریخ شفاهی معماری و شهرسازی اندیشه معاصر  روز پنج شنبه مورخ ۲۶ مهرماه ۱۳۹۷ در تالار فرخی یزدی باغ موزه قصر برگزار شد.
این مراسم صمیمانه با حضور بزرگان معمار ملی همچون دکتر سیروس باور و دکتر جهانگیر درویش و نیز جمعی از فارغ التحصیلان معمارملی از دوره های اول تا هفدهم و نیز رئیس انجمن مفاخر معماری ایران (مهندس علیرضا قهاری) و خانم مهندس انوشه منصوری رنگ و بوی خاصی گرفت. درابتدای مراسم همه حضار و فارغ التحصیلان دانشکده معماری و شهرسازی از سوی دکتر مهدی ریاضی به یاد و احترام دو شخصیت برجسته دانشکده، دکتر جهان آرا و دکتر شیخ الاسلان یک دقیقه سکوت کردند. سپس مهندس علیرضا قهاری بعنوان ناظر گروه تحقیق و مصاحبه، در مورد کلیات پروژه و اعضای گروه به ایراد سخن پرداختند و مهندس عیسی ذکایی بعنوان سرپرست گروه با مقدمه کوتاهی در خصوص پروژه به معرفی و نمایش فیلم کوتاهی در خصوص تاریخچه تشکیل گروه و گزارش فعالیت انجام شده، مراسم را آغاز نمودند. سخنرانان مراسم عبارت بودند از دکتر حافظی (ریاست محترم دانشکده) که بدلیل گرفتاری در مراسم حضور نداشتند، دکتر مهدی ریاضی (ریاست محترم کانون فارغ التصیلان معمار ملی)، مهندس ابوالحسن میرعمادی (عضو هیات مدیره انجمن مفاخر)، دکتر جهانگیر درویش (استاد ملی و پیشکسوت معماری) و دکترعباس امینی.
در این مراسم ضمن نمایش فیلم وعکس هایی از دوران قدیم دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه ملی ایران، فضای کلی آن دوران از زبان مصاحبه شونده گان در قالب ۵ مجموعه ۱۰ دقیقه ای همراه بود.
این نخستین باراست که تاریخ یک دانشکده‌ی معماری به شکلی حرفه‌ای و مدون و با روش تاریخ شفاهی جمع آوری و رونمایی می‌گردد. این پروژه از اواخر سال ۹۵ آغاز و گذر اول آن در تیر ماه سال ۹۷ با انجام ۲۳ مصاحبه در قالب ۱۵۰۰ دقیقه و گردآوری ۳۰۰ سند (عکس، فیلم و اسناد نوشتاری) به پایان رسید. از زیبایی دیگر مراسم سخنرانی شیرین دکترعباس امینی بود که تشویق بسیاری از معماران و شهرسازان ملی را به همراه داشت، علاوه بر دکتر امینی، در خلال برنامه سایر اعضای گروه نیز چند دقیقه ای به سخنرانی پرداختند. در انتهای مراسم لوح یاد بود فارغ التحصیلان دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه ملی ایران رونمایی شد و تمام فارغ التحصیلان آن را امضا نمودند.
این مراسم در اولین روز از هفته تاریخ شفاهی برگزار شد و به گفته مهندس علیرضا قهاری از تاریخ ۲۶ مهر تا ۳ آبان از سوی انجمن مفاخر معماری ایران این هفته را هفته ی تاریخ شفاهی نام گذاری نهادند و مقرر است همه ساله در این هفته برنامه های ویژه ای برگزار گردد.
حامیان مالی برنامه: دکتر جهانگیر درویش، کانون فارغ التحصیلان معمارملی و جمعی از فارغ التحصیلان دانشکده در گذر اول و شرکت استرو آسانبر.
حامیان معنوی برنامه: انجمن مفاخر معماری ایران، موسسه تاریخ شفاهی معماری و شهرسازی اندیشه معاص